Vill du bli kontaktad?

Du kan också kontakta oss direkt på


Bli kontaktad

Tjänster

Höghöjdsstädning


Höghöjdsstädning är förenat med risker för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten. Det leder i sin tur till höga kostnader för ställningar, liftar samt avspärrningar av försäljningsyta.

Vår lösning är kostnadseffektiv och säker då arbetet utförs från marknivå och med hela 16 meters räckvidd kan man bortse från risken med fallolyckor.

Kabelstegar, ventilationstrummor och lamparmaturer är några exempel på där det snabbt skapas ansamlingar av damm och smuts. En viktig förebyggande åtgärd ur säkerhetsperspektiv är att renhålla dessa ytor löpande.

Vår metod att utföra höghöjdsstädning är idealisk för inomhus-miljöer, i t.ex. livsmedelsbutiker, varuhus, industri- och lagerlokaler. Vi har ett brett utbud av munstycken vilket gör att vi kan rengöra alla typer av ytor på väggar och tak.

För att säkerställa kvaliteten i utförandet och så att samtliga ytor blir korrekt rengjorda så har vi hjälp av ett videosystem som ger oss en exakt överblick av höghöjdsstädningen. Videomaterialet kan om ni så önskar sparas för senare behov.

IMG_3165-redIMG_3146

 

 
Hej! Vill du veta mer om höghöjdsstädning? Kontakta mig så berättar jag mer!
Henrik Andersson